Tobaks försäljning 2016 i Sverige

SWEDISH MATCH OCH JTI SWEDEN REMAIN INDUSTRY LEADERS IN 2016

snusdosor

År 2016 fortsatte Swedish Match att leda svenskt snus och JTI Sweden cigaretter. Swedish Match stod för drygt två tredjedelar av svenskt snusvolymförsäljning, trots att bolagets andel fortsatte att minska under rapportperioden. Mindre spelare har fått andel på grund av deras mer konkurrenskraftiga erbjudanden inom ekonomisegmentet. JTI Sverige behöll under tiden sin ledande ställning inom cigaretter. Tack vare populära märken som Blend, Right, Camel och Level, genom vilket företaget har en stark global närvaro.

Försäljningen av cigaretter i detaljhandeln ökade något 2016. Medan cigarrer och cigarillos fortsatte att sänka och rökfria tobak och ångprodukter uppvisade en stabil tillväxt. Cigaretter och rökfri tobak påverkades av ett fortsatt skifte mot försäljning av ekonomi och medelprisprodukter. Medan cigarrer och cigarillos huvudsakligen konsumeras vid speciella tillfällen, för vilka dyrare och exklusiva cigarettmärken köptes.

Tillverkare anpassade sina portföljer till nya regler

Tillverkare år 2016 fokuserade på att anpassa sina produktportföljer till EU: s reviderade Tobaksproduktdirektivet. Som införlivades i svensk lag den 20 maj 2016. Vissa delar av de nya och strängare bestämmelserna måste genomföras inom kort tid. Till exempel obligatorisk grafiska hälsovarningar på cigarettpaket, två hälsovarningar på svenskt snusbehållare. Och ett förbud mot att specificera innehållet av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningen av tobaksvaror. Utfasningen av mentol och andra smaker i cigaretter måste slutföras senast 2020. Dessutom måste en minsta förpackningsstorlek för cigaretter och rökningstobak ha blivit fullständigt genomförd senast den 20 maj 2017. Det finns också förslag om detaljlicensiering och ett förbud mot tobaksskärmar och självbetjäning. Det är emellertid inte klart om dessa förslag kommer att genomföras helt eller delvis senast 2017 eller senare.

 

DISTRIBUTION I SVERIGE ANVÄNDAR KATEGORI SPECIFIKT

Stormarknader och stormarknader var de vanligaste distributionskanalerna för försäljning av tobaksvaror i Sverige 2016, tack delvis till deras växande internetförsäljning. I vissa kategorier var dock dessa kanaler mindre framträdande. Till exempel såldes ungefär hälften av alla cigarrer och cigariller genom traditionella livsmedelsbutiker. Medan i andelsprodukter minskade andelen av internetförsäljning betydligt under översynsperioden. Denna trend kan förklaras av det växande antalet vapenaffärer som öppnas i Sverige, där importen från utlandet blir mindre betydande. Och människor gillar att besöka dessa försäljningsställen för att lära sig mer om ångprodukter.

FRAMTIDA STRUKTUR FÖR SVENSKA SAMARBETET HAR EN STARK KONSEKVENS PÅ ANVÄNDNINGEN AV TABAKPRODUKTER

snus och fimparUnder prognosperioden påverkas volymmässigt försäljningen av tobaksvaror i Sverige av nya och starkare bestämmelser. Den pågående hälso- och wellnessutvecklingen, ett förbud mot användning av tobak och nikotin som ingrediens i filter. Papper och kapslar för cigaretter och rökningstobak och stigande beskattning. Å andra sidan förändras strukturen och sammansättningen av det svenska samhället snabbt på grund av invandring. Främst från instabila länder i Mellanöstern och vissa EU-länder där rökning förekomsten är starkare. På grund av dessa faktorer förväntas försäljningen av cigarettvolymer ge en liten årlig nedgång. Medan rökfri tobak är inställd på rekordhög tillväxt.

Scroll to top