Tendenser i tobaksbruk i Sverige och Finland: Är skillnaderna relaterade till tobaksbruk?

BAKGRUND:

Sverige och Finland, grannländerna i Skandinavien, delar funktioner i hälso- och socialpolitik, men behåller några skillnader i tobakspolitiken, bland annat regulering av tobaksvaror. I detta dokument analyseras skillnaderna mellan tobakspolitik och tobaksbruk mellan dessa två länder.

MATERIAL:

Representativa dataset från båda länderna, för åldersgrupper 18 till 64, användes för att jämföra status för tobaksbruk. Studien omfattade åren 1988/89, 1996/97 och 2004/05.

RESULTAT:

Bland män är daglig användning av tobaksvaror vanligare i Sverige än i Finland. Den dagliga rökningstakten för män i Sverige är 16% jämfört med 28% i Finland. I Sverige använder 27% av männa snus dagligen och 17% av de rökfria männa rapporterade daglig användning av snus. I Finland rapporterar 3% av alla män daglig användning av snus. Samtidig snuffanvändning var kopplad till tillfällig rökning i Sverige, där 23% av de dagliga snusanvändarna röker ibland. Bland kvinnor har rökprevalensen minskat betydligt i Sverige under studietiden, men ingen reell förändring av daglig rökning kan upptäckas i Finland.

SLUTSATSER:

Tobaksbekämpningsåtgärder gav goda resultat bland kvinnor i Sverige, medan utvecklingen i Finland var blygsam. I Sverige har tobaksbruk ökat, främst på grund av en snabbare användning, och snus verkar inte bara vända sig till omställare utan också till unga män utan rökning.

 

Artikeln är översatt ifrån följande: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19164430

Lämna ett svar

Scroll to top